Noutăţi » Cooperarea şi dezvoltarea internaţională a Republicii Cehe finanţata de Ministerul de Interne, Departamentul politica de azil şi migraţie în Moldova

Cooperarea şi dezvoltarea internaţională a Republicii Cehe finanţata de Ministerul de Interne, Departamentul politica de azil şi migraţie în Moldova

19. říjen 2010 | views: 4775

OIM Organizaţia Internaţională pentru Migraţie realizeaza proiecte de cooperare pentru dezvoltare internatională, prin finanţarea Ministerului de Interne, Departamentul pentru Politica de azil şi migraţie din anul 2001. Prima ţară în care, Republica Cehă a lansat proiectele sale a fost Republica Moldova.

Cooperarea şi dezvoltarea internaţională a Republicii Cehe finanţata de Ministerul de Interne, Departamentul politica de azil şi migraţie în Moldova

OIM Organizaţia Internaţională pentru Migraţie realizeaza  proiecte de cooperare pentru dezvoltare internatională, prin finanţarea Ministerului de Interne, Departamentul pentru Politica de azil şi migraţie din anul 2001. Prima ţară în care, Republica Cehă a lansat proiectele sale a fost Republica Moldova.

Proiectele  CDI a Republici Cehe, care le pune în aplicare OIM Praga în colaborare cu misiunile OIM în ţările ajutorate, au caracter dual. O parte a proiectului are ca scop sprijinirea comunităţii şi  dezvoltare economică, in continuare sustinerea grupurilor sociale slabe  ameninţate de şomaj, migraţie, reintoarcerea  şi  promovarea  reintegrarea lor în ţările de origine, etc.

A doua parte a proiectului are ca scop promovarea şi consolidarea managementului migraţiei în ţările  ajutorate. Mai presus de toate, aceste activităţi sunt axate pe structura organizatorică a migraţie, protecţia frontierelor de stat, inspectarea documentelor, lupta împotriva migraţiei ilegale, colectarea şi analiza datelor de migraţie, politica de returnare a cetatenilor  ţărilor terţe precum şi de formare a serviciilor de frontieră. În ultimii ani, proiectele de OIM au accentuat, sprijinirea guvernelor prin mecanismele de gestionare de reintegrare a persoanele reintoarse, a populaţiei vulnerabile migratiei şi persoane strămutate  astfel încât aceste grupuri ţintă sa se adapteze pe piaţa locală a muncii.

Scopul tuturor acestor activităţi este de a sprijini şi de a îmbunătăţi gestionarea moderna a migraţiei  în ţările vizate, astfel încât să faciliteze migraţia legală, sa fie folosite oportunităţile de angajare oferite de  migraţia circulară şi întoarcerea durabilă a funcţiei, precum şi alte aspecte de dezvoltare ale migraţiei pentru tarile tintă in  curs de dezvoltare.

În afara de Republica Moldova, OIM realizeaza proiecte finanţate de către Ministerul de Interne prin intermediul  Cooperarii si Dezvoltarii Internaţionale,  în Armenia, Azerbaidjan, Bosnia şi Herţegovina, Georgia, Irak, Kazahstan, Kârgâzstan, Tadjikistan.

Scopul proiectelor coordonate în Moldova de către OIM Chişinău şi OIM Praga este de a îmbunătăţi gestionarea migraţiei prin cursuri de formare şi seminarii cu participarea experţilor cehi, în acelasi timp să ofere un sprijin material prin echipamentele tehnice necesare. Pentru Moldova sunt organizate în mod regulat proiecte de schimb de experienţă în gestionarea migraţiei din anul 2004. O parte a sustinerii oferite de  Republica Ceha în cadrul proiectelor a fost de asemenea si  furnizarea de echipament tehnic - tehnici de formare şi de prezentare - pentru Centrul de formare a Serviciul de Frontiera de la Ungheni.

Instruiti au fsot zeci de experţi din Moldova, printre altele, de la Serviciul Grăniceri - divizia de management, controlul frontierelor, divizia Relatii Externe , in continuare  Departamentul de migraţie al Ministerului de Interne, Direcţia de lupta împotriva migraţiei ilegale, Ministerul de Interne, Centrele de şedere temporară a străinilor, etc.

Din 2008, OIM din fonduri de la Ministerul de Interne a Republicii Cehe prin programul CDI se concentrează in special pe domenii de politică a migraţiei forţei de muncă, întoarcere şi reintegrare a populaţiei in Moldova. Republica Ceha a sprijini de asemenea proiecte directe care vizează reintegrării persoane repatriate in Republicii Moldova asistenţa,  utilizarea remitenţelor şi îmbunătăţirea cunoştinţelor în domeniul  financiar. În acest domeniu, OIM Praga colaboreaza  în special cu OIM Chişinău, cu Agenţia Naţională pentru Ocuparea a Fortei de Munca(ANOFM). Agenţia (ANOFM )  în anul 2010 a beneficiat de susţinere printre altele, de echipamente IT, care ar trebui să conducă la îmbunătăţirea serviciilor oferite.

 

Proiect pentru persoanele reintoarse  în Moldova 2009 - 2010

Proiectul, implementat de biroul de la Praga si cel din Chişinău OIM Organizaţia Internaţională pentru Migraţie din fondurile de Cooperare Internaţională pentru Dezvoltare a Republicii Cehe este axat pe grupul ţintă de cetăţeni moldoveni care s-au intors în Moldova în luna februarie 2009 până în iunie 2010. Scopul proiectului a fost, printre altele, de a ajuta moldoveni, care au simţit efectele crizei economice în Republica Cehă.

De asistenţa pentru reintegrare oferita celor repatriate a beneficiat 12 persoane pentru integrarea pe piaţa forţei de muncă din Moldova prin cursuri de recalificare sau procurarea echipamente de achiziţie pentru propria afacere, etc. Asistenţă de reintegrare oferite de OIM Chişinău, în colaborare cu Agenţia Naţională (ANOFM) şi a filialelor sale locale.

In acelasi timp proiectul a sprijinit, de asemenea, utilizarea unor canale mai eficiente pentru a trimite remitenţe prin intermediul materialelor de informare tipărite pentru repatriate, familiile lor şi migranţii. Materiale de informare care se bazează pe o experienţă OIM Chişinău, din proiectele anterioare, au ajutat grupul ţintă să înţeleagă produsele financiare oferite de piaţa financiară din Moldova pentru a obţine, informaţii despre posibilitatea de a remitenţelor trimite şi posibilitatea de a utiliza fonduri câştigate în scopuri investiţionale.

Broşuri şi pliante sunt disponibile pe site-ul sau www.domavcr.cz www.iom.cz - Secţia moldoveneasca.


New topics for discussion

No topics

Nonprofit organizations